OÜ Kariner
Reg. nr. 10162554
Metsavahi tee 43, 11911 Tallinn
E-post: kariner@kariner.ee
www.kariner.ee

Tel/Faks: 6237043

50 39 481; 51 21 539
Täiendõppe Erakool Kariner
Koolitusluba nr 6656HTM


ID200

        

  

01. jaanuarist 2010 kehtib Sotsiaalministri 08.12.2009 määrus nr 91, mis sätestab joogivee uuringut teostava proovivõtja atesteerimise tingimused ja korra. Selle järgi on enne atesteerimist kohustuslik läbida alljärgnevad koolitused:

    a). esmakordselt atesteeritavatel:  25-tunnine teoreetiline ja praktiline koolitus;

b). kordusatesteeritavatel, kellel esmasest atesteerimisest möödub 5 aastat: 5-tunnine koolitus.

Täiendõppe Erakool Kariner korraldab nimetatud koolitusi Tallinnas Mustamäe tee 59 (Kullo keskuses):

 25-tunnine teoreetiline ja praktiline koolitus (3 päeva) Hind – 445 eurot,      millele    lisandub  käibemaks (õppematerjalikogumik, tunnistus, lõunasöögid, kohvipausid);

5-tunnine koolitus (1 päev) Hind - 165 eurot, millele lisandub käibemaks (õppematerjalikogumik, tunnistus, kohvipaus).

Samaaegselt korraldame ka 15-tunnise koolituse (2 päeva) isikutele, kellel on  Keskkonnaministeeriumi poolt väljastatud veeuuringute proovivõtja atesteerimistunnistus ning kes taotlevad täiendavalt joogiveeuuringu proovivõtja atesteeringut. Hind 290 eurot + KM (õppematerjalikogumik, tunnistus, lõunasöök, kohvipaus).

15-tunnisel koolitusel osalejad liituvad koolitusega 2. päeval ja 5-tunnisel koolitusel osalejad  3. päeval.

Kõigile osalejatele toimub atesteerimine  viimasel päeval vahetult pärast koolituse lõppemist samas Kullo keskuses (atesteerimise viib läbi sotsiaalministeeriumi atesteerimiskomisjon).

NB!Koolitusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Selleks saata e-mail aadressil kariner@kariner.ee järgmiste andmetega:

1.      Firma nimi ja aadress 

2.      Osaleja nimi ja töökoht firmas

3.      Kas vajab esmakordset (25h) või kordusatesteerimist (5h) või 15h atesteerimist

4.      Osaleja ja tema firma kontaktandmed (telefon, e-mail)

5.      Kellele saata arve

Kui koolituse aeg on selgunud, teavitatakse eelregistreerunuid aegsasti. 

                   

                                   

        Päevakava                 

           

                                

1.päev -  teoreetiline osa, 25 – tunnisel koolitusel osalejatele

 08.45 -   09.00 Osavõtjate registreerimine, materjalide kättejagamine

 09.00 –  10.30 Vee omadused, joogiveele esitatavad nõuded, veevärgi toimimist

                          reguleerivad õigusaktid

                         Lektor: Jaan Karu – Tehnikaülikooli emeriitdotsent, Ph.D.

 10.30 -  10.45 Kohvipaus

 10.45 – 11.45  J. Karu loeng jätkub

 11.45 – 12.15  Lõunavaheaeg

 12.15 – 13.45  Olmeveevärkide tehnilised lahendused, pinna-ja põhjavee töötlemiseks

                         kasutatavad meetodid ja protsessid

                         Lektor: J.Karu

13.45 –  14.00  Kohvipaus

14.00 -   15.30  J.Karu loeng jätkub

15.30  ....           Iseseisev töö, õppematerjali läbitöötamine, konsultatsioonid                               

2.päev - praktiline osa, liituvad ka 15 – tunnisel koolitusel osalejad

10.00 – 11.30 Praktiline õppus – joogivee proovide võtmine puurkaevust (Pirita

                       puurkaevupumplas, Merimehe tee 16)

                       Läbiviija: Martin Haug – AS Tallinna Vesi tehnoloog

12.00 - 13.00  Lõunavaheaeg

13.15 – 15.00 Tutvumine Tallinna Veetöötlusjaama ja selle laboriga, veeproovide

                       võtmisega pinnaveeallikast ning veeanalüüside tegemisega laboris (Järvevana tee 3)

                       Läbiviija: Kristel Ets –  AS Tallinna Vesi veelabori juht

15.30 ...          Iseseisev töö, õppematerjali läbitöötamine, konsultatsioonid

3.päev - teoreetiline osa, atesteerimine

10.00 - 11.30   Joogivee proovivõtuga seotud toimingud -  veekvaliteedi muutumine

                        veevõrgus ja selle põhjused, proovivõtu kohad

                        Lektor: Olev Sokk – Tehnikaülikooli veetehnika insener           

11.30 - 12.00   Lõunavaheaeg

 edasi liituvad ka  5 – tunnisel koolitusel osalejad

12.00 - 13.45  Joogiveeproovide võtmine  veevõrgust, mahutitest ja põhjaveest,

                       veeproovide võtmine mikrobioloogilisteks uuringuteks

                        Lektor: O. Sokk

13.45 – 14.00  Vaheaeg

14.00 – 15.30  Joogivee proovivõtul vajaminevad vahendid, proovivõtu pudelid, nende

                       ettevalmistamine, veeproovide konserveerimine, proovivõtul esinevate vigade

                       vältimine, joogiveeproovide üleandmise dokumentatsioon

                        Lektor: O. Sokk

15.30 – 15.45   Kohvipaus

15.45 – 16.15  Konsultatsioonid, tunnistuste kättejagamine, koolituse lõpetamine

 

16.15......         Atesteerimine  5, 15 ja  25 - tunnise koolituse

                        läbinutele (atesteerimiskomisjon)    
www.kariner.ee | Tel. 5039481 kariner@kariner.ee